czwartek, 14 grudnia 2017 Dziś imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodniczący Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 9:00  w  budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXV sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie na rok 2018.
 7. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok;
  • uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,
  • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łabunie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
 9. Wnioski i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź